Marcelle Mooij.   Brons, Keramiek en Zijde.


Ondanks haar voorliefde voor de beeldende kunst, koos Marcelle Mooij niet voor een professionele artistieke opleiding. Zij kreeg haar vorming door cursussen bij diverse beeldhouwers en schilders.

Voor het vervaardigen van haar (holle) sculpturen  heeft zij een geheel eigen techniek ontwikkeld, die zij zowel in klei als brons toepast. Als onderwerp kiest ze vaak paarden, stieren of bisons, soms met de mens daarbij als ruiter - bijna met het dier versmolten-,  soms ook beeldt zij de mens alleen uit, waarbij zij haar figuren niet puur realistisch, noch geheel gestileerd weergeeft.  In al haar werk tracht zij vooral  kracht en beweging -of het moment vlak daarvoor-  tot uitdrukking te brengen.

De laatste tijd houdt zij zich ook bezig met het beschilderen van zijde: de voorstellingen zijn abstract, gestileerd of figuratief. Bij wijze van “inlijsting”  wordt het zijden doek  tussen twee transparante platen geklemd, zodat de eigenschappen van de zijde het beste bewaard blijven. 
Zij werkt ook in opdracht.

Een nieuwe uitdaging voor haar is het organiseren van creatieve cursussen aan de côte d’azur in frankrijk. Zie daarvoor: www.art-azur.nl

Lijster 37                                                                                       Tel/fax: 0180-425364
2986 BA Ridderkerk                                                               www.bronsenkeramiek.nl

marcey
       
brons keramie zijde